Õppekava “Teadveloleku baaskursus”

ÕPPEKAVA NIMETUSTeadveloleku baaskursus
ÕPPEKAVA RÜHMTervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm
ÕPIVÄLJUNDIDKoolituse läbinu teeb vahet automaatpiloodil tegutsemisel ning teadlikel valikutelteadvustab enesereflektsiooni olulisust säilenõtkuse arendamiseloskab tähelepanu suunata ja hoida keha aistingutel analüüsib oma mõtte ja käitumismustreid stressirohketes olukordadesleiab endale kohased viisid teadveloleku rakendamiseks igapäevaelus
ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED (sihtgrupp)Sihtrühma kuuluvad kõik, kes soovivad arendada eneseteadlikust ning säilenõtkust kui vaimse tervise hoidmise võimalust
ÕPPE KOGUMAHT, SH AUDITOORSE, PRAKTILISE JA ISESEISVA TÖÖ OSAKAALKogumaht 60 akadeemilist tundi, sh auditoorne: 20 ak t Iseseisev töö: 40 ak t
ÕPPE EESMÄRKTugevdada ja hoida vaimset tervist eneseteadlikkuse ja – juhtimise arendamise kaudu
 ÕPPE SISU JA MEETODIDStressi ja ärevusega toimetuleku, keskendumise, loovuse ja enesejuhtimise oskuste arendamisega seotud teoreetiline ja kogemuslik õpe:   Teadveloleku mõiste ja ajalooline taust. Teaduspõhisus.   Tähelepanu teadlik juhtimine ja autopiloot. Tähelepanu juhtimise oskuse treenimine.   Sensoorsed aistingud. Lühiharjutused.    Tähelepanu juhtimise mõju inimese heaolule. Mõttemustrite ja uskumuste teadvustamine. Emotsioonide ja nende mõjude märkamine, emotsionaalse reaktiivsuse äratundmine.   Tähelepanu teadlikku hoidmist, keskendumist ja enesejuhtimist toetavate harjutuste tundmaõppimine ja praktiseerimine.   Enesereflektsiooni ja õppegrupi kaudu õppimine.   Iseseisev töö sisaldab harjutuste praktiseerimist, arengupartneriga kohtumisi, kirjandusega tutvumist ning kirjalikke enesereflektsioone.  
ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUSFüüsilise kontaktõppe puhul puhas ja õdus ruum, mis võimaldab vabalt liikumist, paaris- ja grupitööd. Veebiõppe puhul võimalikult segamatut keskkonda, kaamera ning mikrofoni kasutamist.
ÕPPEMATERJALIDE LOENDKohustuslik kirjandus: Jon Kabat-Zinn „Teadvelolek algajatele“  kirjastus Pegasus, 2022
LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDIDKoolituses osalejale, kes esitab nõuetekohase iseseisva töö (iseseisev harjutuste tegemise päevik ning kogemuse kirjalik refleksioon) ning osaleb vähemalt 75% ulatuses õppes väljastatakse tunnistus vastavalt täiskasvanukoolituse seadusele. Iseseisva kirjaliku töö mittetegemisel tõend ja 75 % ulatuses osalemisel tõend. Alla 75 % osalemisel tõendit ei väljastata.
KOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOONI, ÕPI- VÕI TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUSMBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)  juhendaja väljaõpe. Täiskasvanu koolitaja kutsestandard 6