Vaimse tervise hoidmine meeskonna erinevates arenguetappides

ÕPPEKAVA NIMETUSVaimse tervise hoidmine meeskonna erinevates arenguetappides
ÕPPEKAVA RÜHMJuhtimine.
ÕPPE EESMÄRK  Kooliotuse läbinul on ülevaade meeskonna arengufaasidest,  vaimse tervise ohtudest ning nende maandamise viisidest.
ÕPIVÄLJUNDIDKoolituse läbinu mõistab meeskonna liikmete vajadusi erinevates arengufaasides teadvustab juhtimisstiili olulisust tulenevalt meeskonnaliikmete vajadustestloob seoseid meeskonna arengufaaside ja võimalike vaimse tervise riskide vahelanalüüsib enda vaimse tervise riskeKohandab enda mõtlemisviisi ning käitumist vaimse tervise hoidmiseks ja tugevdamiseks
ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED (sihtgrupp)Sihtrühma kuuluvad nii juhid kui töötajad, kes soovivad teadmisi ja oskusi meeskonna arengufaasidest lähtuvate vajaduste, erinevate juhtimisstiilide ja vaimse tervise kohta
ÕPPE KOGUMAHT, SH AUDITOORSE, PRAKTILISE JA ISESEISVA TÖÖ OSAKAALKogumaht 8 akadeemilist tundi, millest auditoorset 6 ja iseseisevat 2 tundi tööd
ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUSFüüsiline kontaktõpe puhtas ja õdusas ruumis, mis võimaldab liikumist, ruumi paaris- ja grupitöödeks, vaba seina koosõppes loodu paigutamiseks. Vajalik 5 lauda grupitöödeks. A1 paberid, stend, kirjutusvahendeid ja – alus;  kaust materjalide jaoks, Grupi suurus max 15 inimest
ÕPPEMATERJALIDInfolehed koos viidetega iseseisvaks tööks: Grupp vrs meeskondMeeskonna arengufaasidVaimne tervis, definitsioonidAjakiri Director artikkel läbipõlemise ennetamise kohtaSäilenõtkus ja eluratasKoolituse kestel grupitöödena tehtud materjal pildistatakse ja saadetakse kirja teel
 ÕPPE SISU– Grupp ja meeskond. – Meeskonna arengu etapid (Tuckman mudel). – Meeskonna liikmete vajadused erinevates arenguetappides. – Juhi võimalused ja tööriistad meeskonna arengu erinevates etappides. – Millises arenguetapis olen mina ja minu meeskond. Mida vajan, minu tugevused ja arenguvõimalused. – Vaimne tervis, mõisted: ülemäärane stress, ärevushaäire, depression, läbipõlemine. – Enese ja teiste vajaduste märkamine vaimse tervise hoidmiseks. Kuidas ma tean, et stress on ülemäärane? – Vaimse tervise hoidmise võimalused. – Vaimse tervise riskide maandamine lähtuvalt meeskonna arengu etappidest. – Säilenõtkus – Enesereflektsioon säilenõtkuse tugevdamiseks. Eluratas.
MEETODIDLühiloengud; paaris- ja grupitööd ning arutelud; ajurünnak; enesereflektsioon; teadveloleku harjutused; loovmeetodid; iseseisev lugemine ja analüüs
HINDAMINEKogu koolitusprotsessi käigus saavad osalejad tagasisidet grupist ning koolitaja jälgib grupi edenemist ning vajadusel kohandab tempot. Samuti kogu koolituse vältel hindab koolitaja grupiliikmete enesereflektsiooni alusel osalejate õpiväljundite saavutamist ning annab vastavalt tagasisidet – tunnustades ja julgustades arengut.
LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDIDKoolitusel osalejale väljastatakse tõend 100 % osaluse korral auditoorses õppes
KOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOONI, ÕPI- VÕI TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUSKoolitaja väljaõpe. Meditsiiniline või psühholoogiline baasteadmised vaimsest tervisest.  Juhtimisalane baasharidus. Juhtimiskogemus tuleb kasuks.