Õppekvaliteedi tagamise alused

TJK koolitajad ja koostööpartnerid on usaldusväärsed professionaalid, kes arvestavad koolituse läbiviimisel osalejate vajadustega. Koolituse õppekvaliteedi tagavad järgmised põhimõtted:

  • TJK koolitajad on läbinud koolitustel vastavad väljaõpped, mille kinnituseks on kvalifikatsiooni(de) tunnistus(ed).
  • TJK koolitajad on kohustatud on kvalifikatsiooni hoidma ning uuendama vastavaid tunnistusi pädevuste hoidmiseks
  • TJK koolitajad on kõik oma valdkonna eksperdid, kelle haridus, töö- ja/ või elukogemus ja täienduskoolitused toetavad TJK koolituste läbiviimist. Koolituste õppekavad koostatakse vajadustest lähtuvalt, toetudes Eesti hariduse kvaliteeti kehtestavatele ja arendavatele dokumentidele (riiklikud õppekavad, kutsestandardid, WHO vaimse tervise parandamise tegevuskava jt. valdkondlikest dokumentidest)
  • Kontaktõpe toimub ruumides, mis vastavad Töötervishoiu ja – ohutuse seaduses toodud nõuetele. Õpperuumid valitakse valgusküllased, õhurikkad ja soojad ning on varustatud koolituseks vajalike vahenditega. Õpe võib toimuda ka veebivahendusel.
  • Koolituse lõpus täidavad osalejad tagasisideankeedi. Kogutud andmeid analüüsitakse ja kasutatakse koolituste õppekava täiustamisel.
  • Õppekava alusel õppijatele, kes on ühises õppetöös osalenud vähemalt 75% mahus ja      teinud iseseisva tööd, väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus e-postiga; iseseisva töö mitte esitamisel väljastatakse tõend, alla 75% õppetöös osalemise kohta korral tõendit ei väljastata.