Kadri Mägi-Lehtsi täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse taotlemiseks koostatud e-portfoolio

Minust

Olen enam kui 20 aastase kogemusega juht ja ka naine, ema, tütar, vanaema, sõber ja kes kõik veel. Minu tööelu on olnud seotud inimeste, tervise ja tervishoiuga. Töötamine rahvusvaheliste korpratsioonide Eesti harus on suurepärane võimalus nii maailmapildi avardamiseks kui ka juhtimisalase väljaõppe saamiseks. Küll aga pole ma kunagi soovinud Eestist lahkuda ja seetõttu olen aktiivselt panustanud kodumaal mitmetes volikogudes ja nõukogudes (Tööandjate Keskliit, Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutus, Ravimitootjate Liit Ameerika Kaubandus-Tööstuskoda).  

Kompetentsid

Mulle kui juhile on suurim rõõm see, kui näen meeskonna ja inimeste arengut. Selleks on esmalt vajalik, et juht ise õpiks lahti laskma, usaldama, olema teadlik ning märkama töötaja ning meeskonna vajadusi ja muidugi oskama selgelt väljendada oma ootusi. Pikaaegne formaalsete ja ka mitteformaalsete meeskondade eestvedamine ning tagantlükkamine on pakkunud mulle mitmekesiseid elukogemusi, mille sidumine juhtimisteooriatega ning uutele juhtidele edasiandmine on põnev protsess!

Usun ka, et inimene on terviklik ja eluga rahulolu koosneb väga mitmetest komponentidest nii töö kui ka eraeluga seonduvalt. Tervis, eelkõige vaimne tervis on heaolu alus. Kui tööl panustavad kõik – nii töötajad ise, kolleegid kui juht vaimse tervise hoidmisse, siis on meeskond pühendunud ja edukas.

Minu uudishimu, teadmistejanu ning soov inimesi teaduspõhiselt aidata on teinud minust igavese õppuri. Endalgi tore tõdeda, et olen diplomeeritud

Üldarst (Tartu Ülikool 1983-1993)

Ärijuhtimise magister (International University Audentes 2008-2004)

Koolitaja- suhtlemistreener (Self II Erakool 2010)

Practitioner in Executive Coaching (The Academy of Executive Coaching, 2011-2012, London)

Tervisedendaja (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 2015- 2018)

Forest Bathing Guide (Forest Therapy Hub 2021, Portugal)

Mindfulness Trainer (Center for Mindfulness, 2021-2022, Finland)

High Performance Team Coaching Certificate (Erickson Coaching International, 2022)

Coach, ACC tase (ICF 2022)

Psühhosotsiaalse valdkonna superviisor – coachi väljaõppe algus (ISCI 2022)

Red Team Coaching Practitioner (RTC, 2023)


CV

Kutse taotlemise avaldus

Eneseanalüüs